Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

8. rujna, Blagdan Rođenja BDM

...povratak

 "Miris je haljina tvojih kao miris libanski. Ti si vrt zatvoren, sestro moja, nevjesto, vrt zatvoren i zdenac zapečaćen. Mladice su tvoje vrt mogranja, pun biranih plodova: nard i šafran, mirisna trska met, sa svim stabljikama tamjanovim, smirna i aloj s najboljim mirisima." (Pjesma nad pjesmama 4,10-14)

Zdravo, puna milosti,
Puna svijetla divna,
Rođendan tvoj slavimo,
Gospo milostivna!

Za crkveni kalendar karakteristično je da se za spomendane svetaca uzima njihov «rođendan za nebo» odnosno njihov smrtni dan. Naprotiv, u tri slučaja se kao blagdan slavi početak zemaljskog života: Isusovo rođenje, rođenje Ivana Krstitelja i Marijino rođenje.
Marija je pretkazana već na prvim stranicama Svetog pisma. Prorok Mihej, govoreći o nevolji i slavi doma Davidova kaže: «Zato će ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi» (Mih 5,2)
Njezino je rođenje navijestilo radost cijelom svijetu jer će se iz nje roditi Sunce pravde, nada siromašnima, neznatnima i potlačenima. Zato, kličimo kad psalmista kaže:
Radujem se u Gospodinu, radujem! U tvoju se dobrotu uzdam, nek mi se srce raduje spasenju tvome! Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjega! (Ps 13).

20. kolovoza 2008.

...povratak