Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

14. rujna, BLAGDAN UZVIŠENJA SVETOGA KRIŽA

...povratak

SVETI KRIŽ

« Hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.» (Mt 16,24)

Križ – u Kristovu umiranju postaje blagoslov rođenja na novi život jer je na njemu visio onaj koji je smrt pobijedio.

U tom Križu promatramo i svoj život sa svim teškoćama i križevima i prepoznajemo Božju ponudu našega spasenja koju Krist u nama ostvaruje.

Prema drevnoj kršćanskoj predaji, Kristov je križ u Jeruzalemu pronašla pobožna carica Jelena, majka Konstantina Velikoga (IV st.). Car Heraklije (610-641) našem je narodu dao zadatak da se bori za «krst časni» za križ, simbol našega spasenja.

O Križu, svijetlo čudesno,
Sveg svijeta ti si spasenje,
Ti žrtveniče Isusa,
Otkupitelju grešnika.

Nek slava bude vječita
Sa Ocem, Duhom Presvetim
I tebi, Kriste Isuse
Što križem svijet sav otkupi.

13. rujna 2008.

...povratak