Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

1. 11.  SVI SVETI
2. 11.  SPOMEN SVIH VJERNIH MRTVIH – DUŠNI DAN

...povratak

SVI SVETI

1. studenoga SVI SVETI

«O divnog li kraljevstva u kojem se s Kristom raduju svi sveti; odjeveni u bijele haljine slijede Jaganjca kamo god on ide.»

U IV stoljeću, u Antiohiji, slavio se zajednički blagdan svih svetih mučenika na prvu nedjelju po Duhovima. Kao blagdan, uveden je u VI stoljeću, a 835. godine, papa Grgur IV premjestio ga je na ovaj dan.
Misao na sve svete potiče nas na razmišljanje kako naš život mora biti svet i dobar. Slaveći ih, slavimo cijeli ljudski rod, žive i pokojne. Nema nestalih, ima otišlih i još ne došlih.
Na blagdan Svih Svetih sjećamo se onih koji nam nisu svakodnevno u svijesti, doživljaju. Molimo se za njih i molimo se njima.
Slavlje svetih je slavlje ljubavi koju Bog ima prema čovjeku i slavlje ljubavi koju čovjek gaji prema Bogu i bratu čovjeku. Ljubiti Boga i bližnjega, osnovna je zapovijed vjere.
Proslava Svih Svetih, proslava je svakog od nas u radosti i veselju, u ljubavi i zajedništvu.

«Nek nebo cijelo ori hvalospjevom,
Zbor sviju svetih tebi hvalu pjeva.
Anđeli s njima natječu se vijekom
Slaveći Tebe.»

2. studenog SPOMEN SVIH VJERNIH MRTVIH – DUŠNI DAN

« Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu. ( 1 Kor. 15, 55-57)

Spomendan mrtvih, prilika je za svakoga kršćanina da za svoje pokojne učini najvrjednije, da za njih moli, da za njih dade svetu misu.
Dušama, koje kušnja grijeha obvezuje na čišćenje u očekivanju pune nebeske radosti, Crkva danas posvećuje poseban spomen.
Sām Spomendan vjernih mrtvih potječe iz benediktinske opatije u Clunyu, od sv. Odilona., gdje se, krajem prvog tisućljeća nakon svetkovine Svih Svetih, slavio i spomendan svih koji su usnuli u Gospodinu. Tako je bitno naglašena istina vjere da, uz proslavljenu i hodočasničku Crkvu, ima i ona čistilišna u kojoj se neumrla ljudska duša priprema za sjedinjenje s Vječnim i Svetim.

«Obdari vjerne milošću,
O ponovnome Dolasku,
Da sve nas nađeš pripravne,
Sa zapaljenom svjetiljkom.

Naš suče dobri, preblagi,
Povedi nas u blažen mir,
Jer ljubav, vjera, ufanje,
Sa Trojstvom nas povezuje.»

objavljeno 29.listopada 2008

...povratak