Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

23.XI   ISUS KRIST – Kralj svega stvorenja 

...povratak

Isus Krist

Giotto - Detalj Poliptiha Stefaneschi "Krist na prijestolju" (oko 1330-1335)

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju.
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore,
da objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje, kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.
Ps 145 (144)1-13a

Gospodine Isuse Kriste, ti nisi kralj kojemu drugi služe, ti si onaj koji drugima služi.
Ti nisi kralj koji ima vojsku, naoružanje, ti si kralj koji pobjeđuje ljubavlju, jer jedino ljubav ne prizna silu i vodi čovjeka k Bogu.
Ti ne čezneš za vlašću, za dobrima ovoga svijeta. Tvoje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Ti si jedini kralj koji je bio suđen, nevin osuđen i ubijen... dragovoljno. Zemaljski kraljevi tako ne rade.
Ti si vrhunac, nadilaziš naše poimanje kralja. Ti si onaj koji ne umire i ne «nestaje s povijesne pozornice.» Ti si «onaj koji jest», i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar. Ti si Alfa i Omega. Prvi i Posljednji.
Ti si mjera našega ponašanja, Onaj kojega u svakome trebamo prepoznati. Neka se, Gospodine, u nama i oko nas nastani dobro, tvoje dobro i tvoja dobrota , kako bismo mi, tvoji vjerni sluge, širili dobro.

Papa Pio XI ustanovio je blagdan Krista Kralja u svojoj enciklici »QUAS PRIMAS», 11.XII 1925. kao odgovor na tadašnji rast sekularizma i bezbožnoga komunizma. To je bilo vrijeme kada se korjenito mijenjala politička karta svijeta, društvena uređenja koja su često nijekala Kristov suverenitet.
Blagdan Krista Kralja, jasno nam pokazuje da sve vlasti, kraljevstva ovoga svijeta prolaze, nestaju, a Kristovo Kraljevstvo mira, ljubavi, istine - opstaje.

« Sveđ ostaj s nama Spase naš,
da svijetom nas obasjavaš,
iz duša mrak da izgoniš,
milinom zemlju napuniš»

objavljeno 23.studeni 2008

...povratak