畊pa  Uznesenja Bla緀ne Djevice Marije - efekt

DO〢┢E – ADVENT
ADVENTUS DOMINI

...povratak

Adventski vijenac

Do筧规e je po鑕tak liturgijske godine, u kojemu Crkva preko svojega bogoslu緅a navije箃a dolazak istinitog i pravog Svjetla, koje 鎒 prosvijetliti svakoga 鑟vjeka, utjelovljenjem u Djevici Mariji po djelu Duha Svetoga.

Advent je vrijeme tihe pokore, molitve, samozataje, vrijeme kojim se pripravljamo za prvi dolazak Sina Bo緅ega k ljudima na zemlju i vrijeme i硅ekivanja drugoga Kristova dolaska na svr筫tku svijeta.
Vrijeme Do筧规a vrijeme je obra鎒nja i nade, razmi筶janja o nevjerojatnoj ljubavi i poniznosti, vrijeme u kojem pristupamo sakramentu pomirenja, sv. ispovijedi. I to je ono najva緉ije u 緄votu vjernika jer nam i sv. Ivan Krstitelj poru鑥je: « Pripravite put Gospodnji, poravnite mu staze!» (Mt. 3,3)

Slavljenje Do筧规a nastalo je po uzoru na korizmu. Godine 490., biskup Perpetuus iz Toursa, slu綽eno je proglasio Do筧规e pokorni鑛im vremenom u Frana鑛oj. Vrijeme Do筧规a rimske liturgije, koje se razvilo nakon frana鑛e bilo je slavljeni鑛o. U 13. stolje鎢 postignut je kompromis u karakteru slavljenja Do筧规a i takvo je ostalo, s malim izmjenama, nakon II Vatikanskog Koncila, do danas.

Da se 箃o bolje pripravimo za dolazak Bo綼nskog Sina, odre餰ne su 鑕tiri nedjelje, 鑕tiri stepenice kojima ulazimo u pala鑥 gdje 鎒mo na鎖 Djete筩e.

«Izi餴 Goste bo綼nski
K'o kralj iz svoje pala鑕
K'o Div u dvije naravi
I kreni hitro na put svoj»

Sve molitve, pjesme, crkveno ruho je u pokori i molitvi koju nam simbolizira ljubi鑑sta boja.

1.nedjelja Do筧规a

Svemogu鎖 Bo緀, mi s vjerom i硅ekujemo Kristov dolazak. udijeli, molimo te, da mu idemo u susret pravednim 緄votom te nas, kad do餰, postavi sebi s desna i uvede u kraljevstvo nebesko.
« Vrijeme je ve da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bli緀 nego kad povjerovasmo. No poodma鑕, dan se pribli緄! Odlo緄mo dakle djela tame i zaodjenimo se oru緅em svjetlosti». (Rim 13, 11-12)

2. nedjelja Do筧规a

Priprava na筰h du筧 jest drugi 鑙n priprave adventa, drugi korak prema Djete筩u. Nek se o鑙ste ljudska srca i tako dostojni po餴mo Njemu.
Svemogu鎖 i milosrdni Bo緀, dok hitimo u susret tvome Sinu, daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu; nebeska mudrost tvoje Rije鑙 nek nas uvede u zajedni箃vo njegove sudbine.
«Sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo va筫 bi鎒 – duh va i du筧 i tijelo- neka se besprijekornim, savr筫nim sa鑥va za Dolazak Gospodina na筫ga Isusa Krista. Vjeran je onaj tko vas poziva: on 鎒 to i u鑙niti». (1 Sol 5, 23-24)

3. nedjelja Do筧规a

Ova nedjelja puna je bo緄鎛og veselja, radosti svih koji ga i硅ekuju.
Bo緀, ti vidi: mi s vjerom o鑕kujemo blagdan ro餰nja Gospodnjega. Molimo te da nam bude doga餫j spasenja te da ga radosno proslavimo sve鑑nom slu綽om hvale.
«Rado规u silnom u Gospodinu se radujem, du筧 moja kli鑕 u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu pla箃em pravednosti, kao 緀nik kad sebi vijenac stavi il' nevjesta kad se uresi nakitom. Kao 箃o zemlja tjera svoje klice, kao 箃o u vrtu ni鑕 sjemenje, u鑙nit 鎒 Gospod da iznikne pravda i hvala pred svim narodima». (Iz61 1-2a.10-11)

4. nedjelja Do筧规a

Bli緄 se vrijeme dolaska Emanuela. Pripravimo na筧 srca za bo緄鎛u milost- Isusa u Euharistiji. Isus ho鎒 鑙sto srce. Budimo jaki, ne klonimo duhom jer s nama je On – mir na, snaga na筧, na Emanuel.
« Pripravite put Gospodnji, poravnajte staze Njegove; sve doline neka se ispune, i svaka gora i glavica neka se slegne; i 箃o je krivo neka bude ravno i kr筫viti putovi neka budu glatki.» (Lk 3, 4-6)

Adventsko se vrijeme poja鑑va od 17. do 24. prosinca kada liturgija odzvanja prekrasnim proro鑛im naslovima.

U crkvi u Hrvata, tre鎍 je nedjelja Do筧规a , nedjelja Caritasa, posve鎒na razmi筶janju o potrebnima, odba鑕nima, onima koje je mo綿a 鑟vjek odbacio ali Bog – ne!
Prikupljanjem nov鑑nih sredstava, darova, konkretnim akcijama hrvatskoga Caritasa, uljep筧jmo svijet, zemlju koju smo ba箃inili. Mnogi su se posvetili karitativnom djelovanju, a posebno me饀 njima bl. Majka Terezija koja ka緀: « Ako ikad postanem sveta – zacijelo 鎢 biti svetica «tame». Trajno 鎢 biti odsutna s neba da bih palila svjetlo onima koji su na zemlji u tami».

objavljeno 30. studeni 2008

...povratak