Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

08. IX  Rođenje BDM - Mala Gospa

...povratak

Blažena Djevica Marija

“Uzrastoh kao palma u Engadu i kao ružičnjaci u Jerihonu. Kao divna maslina u dolini, uzrastoh kao makljen nad vodama. Rasuh miomiris svoj kao cimet i drvo bagremovo, i zamirisah mirisom kao smirna izabrana, kao galban, oniks i stakte, i kao vonj tamjanov u šatoru.” (Sir 24, 13-17)

Marija, remek -djelo Božje, pretkazana je ovim divnim riječima proroka Siraha.
Marijino rođenje, blagdan je života, prvo za nju, a onda i za nas, blagdan je to našega života u Duhu.

Marija je zora koja navješćuje dan, nova Eva, život i majka živućih. Rođenje Marije, navijestilo je radost cijelom svijetu. “ Evo začet će djevica i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel.” (Iz7,14)
Marija je “stvorenje Riječi”, ona koja sluša Božju riječ i postaje službenica Gospodnja, blažena jer je povjerovala.
Prema apokrifnom evanđelju svetog Jakova, Marija bi se imala roditi u Jeruzalemu kao kći Joakima i Ane.
Joakim i Ana nisu mogli imati djece. A onda kada su već poodmakli u dobi, javio im se anđeo i prorekao im rođenje djeteta. I doista, začuđeni, dobili su kćerku Mariju.
Blagdan Marijina rođenja ima svoj početak na Istoku. Već u IV stoljeću nalaze se prvi tragovi Marijinih blagdana. Tijekom vremena, sve više su se njoj u čast gradile crkve.
U Svetom pismu zabilježeno je da je Marija mnogo razmišljala “u svom srcu prebirala” o onome što se prema Božjem planu zbivalo s njom i njezinim Sinom.
Majka je Gospodinova srasla sa sudbinom hrvatskog čovjeka. Ona je “duša, duše Hrvatske”, Naše kršćanstvo počinje, živi i raste s Gospom.
Neka i nama ne prođe dan da najsavršenije Božje stvorenje ne pozdravimo barem sa “ Zdravo Marijo, … i da je ne zamolimo: “ Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike…!”

Oh kako c'jela priroda sad moli
I slatko bruji zvon “Ave Maria!”
“Ave Maria!” Kad svi tužni mole,
Klicao, čemu ne bih i ja tako?
Ta r'ječ amanet svih nesretnika,
A ja sam možda više od svih plako.
Ja uprav ne znam što ta r'ječ mi nosi,
Al ona dušu sve mi slađe njija:
I koljeno je prignulo sve moje,
I uzdisaj je moj: “ Ave Maria!”
( Vladimir Nazor)

objavljeno 06. rujna 2009.

...povratak