Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

BLAGDAN DUHOVA

...povratak

Duh Sveti

Kako su brojna tvoja djela, o Gospode!
Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja tvojih...
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju.
I tako obnavljaš lice zemlje... (Ps 104, 24.30)

Pedeset je dana od Isusova uskrsnuća. Crkva danas slavi svoj rođendan, najstariji kršćanski blagdan, dan kada je Isus, preplašenu učeničku zajednicu podario duhom Svetim i dao im moć govora na više jezika. Učenici su taj dar, na rođendan crkve, shvatili kao zadaću i misionarski nalog da idu i propovijedaju cijelom svijetu Radosnu vijest.

Duh Sveti treća je osoba Presvetoga Trojstva. Ne može ga se vidjeti, niti zadržati ni pokazati. Nije moguće njime raspolagati jer on je Bog i djeluje tajnovito u svijetu i u srcima.
Ali njegovo postojanje i djelovanje može se iskusiti.
„ Ljubav Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan.“ (Rim 5,5)

Duh Sveti svijetu donosi novu kvalitetu. Kroz molitvu, šutnju, kroz naše riječi nastanjuje se među nama.
Duh Sveti određuje našu nutrinu. Jedino On može čovjeku dati smisao života, preporoditi ga i otkriti ono za čime čovjek čezne.
Danas se život svodi na „imati“, a ne „biti“. Materijalni razvoj ne prati i razvoj duha. Tijelo ima srce, ima potrebe i težnje. Stoga, čeznimo za istinom, ljubavlju. Od Duha Svetoga ne dolazi strah, jeza nego mir, sigurnost, duhovnost.
Sv. Pavao nam govori o darovima Duha Svetoga, a isto tako i o djelima suprotnima Duhu. Razlika je među njima golema i potreba da se izdignemo iz „tame“ neupitna.

Imati Duha, znači biti čestit, pravedan, plemenit, savjestan, biti bliz Bogu.

Duhovi su blagdan obnove. Snaga njegova vjetra struji svijetom. Hoćemo li ući u „vrtlog“ ili ćemo ga izbjeći, ovisi o nama samima.
Duh se želi darovati svima u punini kako su se već i proroci nadali: „ Izlit ću duh na tvoje potomstvo, i blagoslov na tvoja pokoljenja.“ (Iz 44,3)
U sili Duha Svetoga, Isus odolijeva Sotoni koji ga hoće napastvovati kako bi ga odvratio od njegova poslanja.
Isus priprema učenike za onaj čas kada on više neće biti posred njih. On im obećava Branitelja, Tješitelja, on im obećava svoga Duha Svetoga.
Taj Duh je naš život, a sv. Pavao kaže da je onaj koji se daje voditi Duhom Svetim, uistinu dijete Božje
Duh živi u srcu svakoga vjernika i ucjepljuje svakoga u Crkvu jer on je onaj koji vodi Crkvu od njezina nastanka sve do konca vremenâ.

objavljeno 31. svibnja 2009.

...povratak