Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

TIJELOVO – SVETKOVINA PRESVETOGA TIJELA I KRVI KRISTOVE

...povratak

„Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin; tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.“

„Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin; tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.“ (Iv 6,51)

Tijelovo je blagdan našega života, kruha i vina – Tijela i Krvi. Papinskom bulom 1264. godine, papa Urban IV ustanovio je svetkovinu Tijelova. Uz blagdan vezana je i procesija u kojoj se u monstranci nosi posvećena hostija.
Krist je u crkvi prisutan: u svojoj Riječi, u molitvi, u siromasima , u bolesnima, u zatočenicima u sakramentima, u Misi, u osobi službenika Mise. Ali je ponajviše prisutan pod euharistijskim prilikama. On se žrtvuje Ocu i daruje nama.
Dajući sebe u zalogaju svetoga kruha, on i nas želi „pretvoriti“ u sebe: da postanemo jedan duhom, jedni drugima kao zalogaj kruha. ( B. Duda).

objavljeno 10. lipnja 2009.

...povratak