Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

VELIKI TJEDAN – SVETO TRODNEVLJE

...povratak

U ovom tjednu kršćani bi se trebali još snažnije posvetiti razmišljanju o muci i smrti Kristovoj te smislu patnje i križa. Ovi dani patnje, boli i žalosti postaje su križnoga puta koje nas vode u konačnu pobjedu USKRS, u preobraženi svijet u kojemu su naši grijesi otkupljeni, u svijet vjere, svjetla, radosti i nade.

VELIKI ČETVRTAK

Večera Gospodnja

Kristovi vjernici i čitava crkva prisjećaju se Večere Gospodnje i ustanovljenja Euharistije. Na ovaj je dan Isus posljednji put proslavio sa svojim učenicima blagdan Pashe i ustanovio svećenički red.
Danas je Isus ostavio svijetu znakove svoje trajne prisutnosti u kruhu i vinu, „Ovo činite meni na spomen“ i tako predao čovječanstvu svoje Tijelo i Krv kao novu mànu, kao polog pobjede nad zlom i smrću. Na današnji je dan Isus izdan od Jude, uhićen, ispitivan pred svećenstvom i rimskim namjesnikom Pilatom.
Nakon što je Isus oprao noge svojim učenicima, reče im: „ Razumijete li što sam vam učinio? Vi mene zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer ja to i jesam! Ako dakle ja – Gospodin i Učitelj, vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.“ (Iv 13,12-15)
Danas je blagdan poniznog služenja, darivanja i suosjećanja. Isus zna da nam treba glava i voditelj u koje se možemo uzdati ali isto tako Isus nam svojim činom daje primjer kako to ima izgledati i kako moramo postupati jedni prema drugima, u ljubavi kojom uprisutnjujemo Krista među nama.
Gospodin je pod prilikama kruha i vina trajno prisutan među nama. Predajući nam se za hranu, Isus prvi ostvaruje u svojoj osobi program što ga je predložio apostolima po kojemu nitko nema veće ljubavi od one kad netko daje život za braću svoju. ( Iv 15,13)

VELIKI PETAK

Kristova muka

Eloi, eloi lama sabaktani!

Dan je ovaj u svakom pogledu poseban. Jutros nas neće probuditi zvono s kampanela. Unutrašnjost crkve odaje napuštenost. Svijeće ne gore, ni cvijeća nema. Oltari su ogoljeni, vrata Tabernakula otvorena, grobna tišina. Pred oltarom Svetog Križa – Božji grob.
„ Gospodine ne ostavljaj me! Bože moj, ne udaljuj se od mene!
Požuri se meni u pomoć, Gospodine, spase moj! Ps 38(37)
U tišini, u samoći dođi i ti, i prepoznaj se među sudionicima prvog Velikog Petka.
Čovjek – Bog, bez ljage grijeha, raspet i umro na križu radi nas, tebe, mene. On koji je uzeo naše grijehe, patnju i smrt i svojom nas smrću toliko uzljubio, darovavši nam vječni život.
Dan ovaj nije dan tuge nego razmatranje Kristove smrti, izvora našega spasenja utemeljenog na vodi i krvi što je potekla sa križa.
Liturgija Velikoga petka započinje činom prostracije. Služba riječi, zatim slijedi pjevanje evanđeoskog izvještaja o Muci. Tipičan element Velikog petka je litanijska molitva vjernika koja potječe iz prvotnog kršćanstva, a ostala je do današnjih dana.
Drugi dio obilježen je klanjanjem križu. „ Evo drvo križa... Dođite, poklonimo se.“
Evo, po drvetu križa dođe radost i spasenje svemu svijetu. Puče moj, ja tebe uzvisih velikom kripošću, a ti mene raspe na drvu križa.
Treći dio liturgije je Sveta Pričest. Danas ne izgovaramo riječi „ Ovo je moje tijelo... Ovo je moja krv...“
Slijedi procesija oko crkve, a zatim se pjeva starinski napjev „Ispovidite se“
Narod se razilazi u tišini, a crkva ostaje u išćekivanju Kristova uskrsnuća. Božja ljubav prema nama ljudima pokazuje se u kristovoj muci i smrti odakle struji život – Otajstvo vjere.

VELIKA SUBOTA

Ovako govori Gospodin: Kad u nevolji budu, iskat će me.“ Hajde, vratimo se Gospodinu! On je razderao, on će nas iscijeliti, on je udario, on će nam poviti rane, poslije dva dana oživit će nas, trećeg će nas dana podignuti i mi ćemo živjeti pred njim.“ ( Hoš 6, 1-3a)

Isus počiva u grobu. Njegovo otkupiteljsko djelo za čovječanstvo je dovršeno. Sa sobom je ponio sve naše grijehe i opačine. Nad grobom – Majka – ali nije sama. Upućena je ljubljenom učeniku, postavši tako i naša majka, naš uzor u boli i dostojanstvu. Vazmeno je bdjenje slavlje Božje riječi i molitve, a započinje blagoslovom ognja i hvalospijevom svijeći: „ Ovo je noć koja svjetlošću stupa, rasprši tmine grijeha ... „ Svjetlo Kristovo unosi se u crkvu kako bi plamen svijeće raspršio tamu i unio svjetlo u današnji svijet.
Danica koja ne zna zalaza, to je Krist uskrsli. Dionici slavlja pale svoje svijeće. U Božjoj riječi čitaju se odlomci Staroga zavjeta u kojima se otkriva poruka spasenja što ju je Bog obećao svome narodu. Svi događaji Staroga zavjeta vode nas ka punini vremena – Kristu – Gospodaru vjekova.
Potom slijedi Slava. Za vrijeme pjevanja zazvonit će zvona koja nisu zvonila od Velikog četvrtka. Obilju obreda Velikog četvrtka pridružuje se i Krsna služba, odnosno blagoslov vode. Obnavljaju se krsna obećanja koja smo dali Bogu preko naših roditelja i kumova. Vrhunac Kristove prisutnosti je euharistijska služba „Svetoj Žrtvi uskrsnici dajte slavu krštenici!“
O, zaista blažene noći, koja jedina zavrijedi znati vrijeme i čas, kad je Krist od mrtvih ustao. Ovo je noć o kojoj je pisano: I noć će sjati kao dan, i noć mi je svjetlo u radosti mojoj. Ova uskrsna sveta noć ništi grijehe, pere krivice i nevinost vraća palima, a radost tužnima.

objavljeno 09. travnja 2009.