Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

01. XI  SVI SVETI

...povratak

Michelangelo - Krist sudac i Djevica

Michelangelo Krist sudac i Djevica
Detalj Posljednjeg suda

Vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog. „Prebivat ću u njima i hoditi među njima, i bit ću Bog njihov, a oni narod moj.“ Budući da imamo ova obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake tjelesne i duševne ljage, i privedimo k savršenstvu svoju svetost u strahu Božjemu!
(2 Kor 6,16b;7.1)

    Zajedničkom svetkovinom, Crkva danas slavi sve one znane i neznane, svih vremenà i krajeva, po kojima se Bog proslavio. Njihovo je mnoštvo veliko i nitko ga ne mogaše izbrojati, iz svakog naroda stoje pred prijestoljem, pred licem Jaganjca.

    Gospodin je u svojem govoru na Gori svečano objavio i zajamčio blaženstvo svim siromašnima u duhu koji nisu robovi prolaznih dobara, krotkima, onima koji žeđaju za pravdom, onima koji su obespravljeni. Blaženstva nam oslikavaju lik Sina Božjega, Isusa Krista. Ono što je u blaženstvima rekao, to je sam svojim životom potvrdio.

    I sveci su to ostvarili u svom životu i postali“ sinovi Božji“. Baštinili su vjeru Izraela, uzimajući na se križ svoga Spasitelja. Nikli su u našoj povijesti, suočeni i s grijehom. Stavili su se na raspolaganje Gospodinu, napuštajući svoju osobnu sigurnost. Svaki od njih, na svoj način ostvaruje lik Gospodina. Oni su odraz Božji u našem životu, zagovornici u Kristu, jedinom Posredniku spasenja. Biti svet, ne znači biti izabran. To je poziv svima da budu otvoreni Bogu i bližnjemu, da budu blagi i ponizni.

    Blagdan Svih Svetih, blagdan je jedinstva crkve, nas na zemlji i njih na nebu, općinstva svetih. Blagdan je to naše vjere u konačnu pobjedu istine i života u kojem bol i patnja nemaju zadnju riječ, nego život, život vječni.

02. XI DUŠNI DAN

Blaženi koji borave u tvojoj kući. Oni će te hvaliti u vijeke vjekova. ( Ps 84,5) To kaže Zakon. Kaže Pismo. Kaže Istina. Gledat ćemo Boga, ljubit ćemo, slavit ćemo. Niti će se smanjivati što ćemo gledati niti će propasti što budemo ljubili. Neće ni šutjeti što budemo slavili. Sve će biti vječno. Bit će bez kraja. (Sv. Augustin)

    U svojoj ljubavi prema pokojnima, Sveta Majka Crkva, svetkuje i spomendan svih vjernih mrtvih. Ta „ čistilišna“ Crkva stanje je u kojem se ljudski duh čisti te postaje dostojan da se uzdigne u nebo. Tim dušama koje kušnja grijeha obvezuje na čišćenje, Crkva posvećuje poseban spomen, potičući nas da se za njih molimo kako bi njihove duše što prije stigle u zajedništvo trojedinog Boga.

objavljeno 31.10.2010.