Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

...povratak

8.IX BLAGDAN ROĐENJA BDM – MALA GOSPA

Blažena Djevica Marija

Ima jedna mala Gospa Marija,
Što sve mi draža biva što je starija.
Jer ona me je prvog trudna rodila,
Za ručicu me slabu prva vodila.

(A.G. Matoš: Gospa Marija)

    Mala Gospa, spomendan je rođenja Blažene Djevice Marije. Marijino rođenje, pretkazano je i navješteno u Starome Zavjetu. Nakon pada Adama i Eve u grijeh, Bog im se ukazuje, prekorava ih i tjera iz zemaljskog raja. Bog govori zmiji: neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu (Post 3,15). Marija je proročki označena u tome obećanju o pobjedi nad zmijom.

    Bog je izlio milost na Mariju i upravo Nju je predodredio da je svi naraštaji nazivaju blaženom i blagoslovljenom. Među mnogim starozavjetnim proroštvima, kršćani su pronašli i prepoznali najavu Marijine uloge u ostvarivanju povijesti spasenja. Marija je na zemlji živo nebo, određeno da nosi živo sunce. Ona je na zemlji svetište što ga Bog ispunja čudesima. Ona je rajski vrt u kome Bog prebiva i kraljuje.

    Marija, početak boljega svijeta MELIORIS MUNDI ORIGO, putokaz je nade. Marijino bezgrješno začeće vidljivo je očima vjere, ali njezino rođenje postalo je očito i običnom ljudskom oku. Marijina vjera je čudesna jer je povjerovala u najčudesniju i najnevjerojatniju stvar: da će postati Majkom Sina Božjega. „ Blažena ti što povjerova, da će ti se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina (Lk 1,45). Blagost, milostivost, strpljivost, ideali koje je Krist proglasio blaženim u Govoru na gori, uočavao je u svojoj majci još kao dijete u Nazaretu.

    Blagdan Rođenja BDM, uvodi u Rim papa Sergije I ( 687-701), a odatle je proširen među kršćane zapada. Zanimanju prvih kršćana za obitelj u kojoj je rođena i odgojena Isusova majka, dugujemo ovaj blagdan „vjerničke radosti povodom rođenja one iz koje se rodilo“ Sunce Pravde, Krist Bog naš (ulazna).

Prva me na ovom svijetu volila,
Prva se za mene Bogu molila,
Kupala me suzom, Bog joj platio,
Anđeo joj suzom suzu vratio.

( A.G. Matoš)