Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt
 

17. veljače – Korizma

...povratak

Operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti. Učite se dobrim djelima, pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite. Hajde, dakle, da se pravdamo, govori Gospodin. Budu l'vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna. (Iz 1, 16-18)

I postaja

Korizma (lat. Quadragesima) povlašteno je liturgijsko vrijeme koje nas pripravlja na proslavu tajne smrti i Uskrsnuća Kristova.
Korizma nas podsjeća na četrdesetogodišnji hod Izraelskog naroda kroz pustinju i ulaska u Obećanu zemlju, na četrdesetodnevni Isusov post u pustinji.
Taj početak pokore u rimskom obredu obilježen je pepeljenjem, znakom pokore, obraćenja. Posipajući glave vjernika blagoslovljenim pepelom, svećenik izgovara Isusov poziv: „ Obratite se i vjerujte Evanđelju“ ( Mk 1,15)
Poziv na obraćenje, poticaj je na povratak u zagrljaj Boga, na pouzdanje u Njega, na ponizni povratak u Isusovu školu života. U Korizmi, svima nam je potreban duhovni preporod koji polazi odricanjem od sebičnosti, sebeljublja.
 

Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjere, a djela nema? Može li ga vjera spasiti? Vjera, ako nema djela, mrtva je u sebi. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. (Jak 2, 14.17.18b)

Korizmeni hod obraćenja postaje milosno vrijeme da oživotvorimo ono što nam Isus neprestano ponavlja. „ Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.“ (Mk 8,34)
U Kristovu križu nalazimo spokoj koji je izvor predanja braći, posebno siromašnima, potrebitima. Stoga, molimo za svu milost koja nam je potrebna da bismo svoja trpljenja sjedinili s Njegovim, da bi brojne duše, koje žive u tami, bijedi, upoznale Njegovu ljubav i Njegov život.
U korizmenom vremenu, crkva predlaže djela koja prate vjernike na putu nutarnje obnove:
Post – najosnovniji element vršenja korizme. Postom krotimo poroke i postajemo gospodari tijela. Post je duhovno sredstvo za rast u kreposti i kršćanskoj svetosti. Post ima smisao ako dovodi u red čovjekov duh, misli, riječi i djela. Postiti, znači prihvatiti život sa svim radostima i trpljenjima koje nam donosi.

Djela milosrđa – bez duha samozataje, odricanja i žrtve, ne može se govoriti o pokori i kršćanskome životu. Trebamo davati od svojih usta, a ne od suviška. Prihvaćati sve što nam se daje i s osmijehom dati sve što nam se uzima.

Molitva – u Korizmi treba biti ustrajnija, pouzdanija. Molitva čisti našu dušu i čini je plodnijom da bismo po Isusu došli k Ocu, punini ljubavi. Molitva daje snagu, žar i ozbiljnost u poniznom traženju Božje pomoći i zaštite. Potrebno je moliti i za drugoga, posebno za duše u čistilištu.

„I noseći svoj križ, uziđe Isus na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota“ (Iv 19, 17)

I Stazione ( postaja)       

Pilat osuđuje Isusa na smrt
Sveti nad svim svetima biva osuđen kao bogohulnik, kao takmac cezaru
 

II Stazione

Isus uzima na se križ

III Stazione

Isusov pad pod križem
„ Virtus Dei infirmator“, snaga je Božja oslabila. A uzrok su grijesi...
 

IV Stazione

Bolni susret s presvetom Majkom
Susrećući se s njom na križnom putu, on se susreće s cijelim svijetom
 

V Stazione

Šimun Cirenac nosi Isusov križ
„ I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ“ (Mk 15,21)
 

VI Stazione     

Veronikin velikodušni čin
Servitus amorosa- služba iz ljubavi, lik otisnut u veo- simbol istine koju je Isus naučavao, da neće ostati nenaplaćen onaj koji  u njegovo ime žednome pruži čašu vode
 

VII Stazione

Drugi Isusov bolni pad
Pogled duše Kristove na bujicu zločina i grijeha koja se potopom izlijeva iz grijeha praroditelja, uzrokuje njegov drugi pad
 

VIII Stazione  

Susret s jeruzalemskim ženama
„Kćeri jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom. Jer evo idu dani kad će se govoriti: Blago  nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše! Tad će početi govoriti gorama: Padnite na nas i bregovima: Pokrijte nas! Jer  ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?“ (Lk23, 27-31)
 

IX Stazione

Treći mučni Isusov pad
Isus je u duhu gledao kako njegova smrt tolikima neće biti uzrok  Spasenja. „ Frustra solus calcavi torcular“- Uzalud sam sâm gazio  tijesak! O Kriste, neka ne bude tvoja presveta krv za mene uzalud prolivena, neka ne bude tvoja smrt razlogom da budem sunovraćen u dubine  pakla. Miserere Domine, miserere nostri! Smiluj se nama Gospodine,  smiluj nam se!
 

X Stazione

Isus na Golgoti
Isus je lišen odijela i napojen mješavinom vina sa mirom, koje nije htio  uzeti. Gospodin je otklonio taj samilosni napitak jer je htio pri potpunoj svijesti osjetiti svu gorčinu boli da time Ocu dade potpunu zadovoljštinu.
 

XI Stazione

Raspeće
„ I kad dođoše na mjesto zvano Lubanja ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna,  drugoga slijeva.“ (Lk23,33)
 

XII Stazione

Isus umire na križu
Neka nam raspeti Spasitelj svima bude milostiv i ne dopusti da bi njegova krv za nas bila zalud prolivena. Neka nam njegova muka bude  snaga koja će nas zaštititi, braniti, poduprijeti
 

XIII Stazione

Isusa polažu Majci u krilo
Nakon što je Isus ispatio svoju muku, njegovo trpljenje u svome srcu nastavlja njegova presveta Majka. „ I tebi će mač probosti dušu.“ Molimo je i mi da uzmognemo shvatiti značenje trpljenja u kršćanskom životu.

 

XIV Stazione

Isusa polažu u grob
Mrtvačka komorica postade čelija novoga života naše otajstvene Glave i cijelog otajstvenog tijela. Non est hic – Nije ovdje. A prazninu anđeo tumači nadnaravnim činom što ga učini Božja svemogućnost- Uskrsnu  kako reče! Hajde, vidite mjesto gdje j ležao. (Mt28,6)

...povratak

objavljeno 17. veljače 2010..