Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

21. XI  BLAGDAN KRISTA KRALJA

...povratak

Rafael - Disputa o sakramentu, detalj

Rafael, Disputa o sakramentu, detalj

Dostojan si, Gospodine, Bože naš,
Primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio,
I tvojom voljom sve postade
I bi stvoreno (Otk 4,11)

Kraljevstvo Kristovo objava je ljubavi Božje, uspostava novoga odnosa među ljudima, između Boga i čovjeka.
Blagdan Krista Kralja sažetak je Kristovih otajstava proslavljenih tijekom godine.
Kralj s trnovom krunom čije je prijestolje – križ, suprotnost je zemaljskim kraljevima. On je doista pravi kralj.

Visio je između dva razbojnika: jedan je ustrajao u svojoj zloći, drugi uviđa svoju krivnju, moli oproštenje i traži da Ga se sjeti u Kraljevstvu. Isusov križ, put je do pobjede.
Njegov poraz, poraženima vraća nadu. Njegovo poniženje, poniženima vraća čast. Pošao je u smrt da bi sve smrtnike koji u njega povjeruju, poveo u život. „

Kristovo je kraljevstvo drugačije od zemaljskih kraljevstava i njihova sjaja kojima Sotona zavodi. Ova je slava prividan sjaj koji brzo nestaje. Kristovo se kraljevstvo širi poniznošću naviještanja u onima koji pristaju postati njegovim učenicima, koji se krste u ime Trojstvenoga Boga i koji vrše njegove zapovijedi.“ („Isus iz Nazareta“, Benedikt XVI) Kraljevstvo Kristovo ne možemo naći na zemljopisnoj karti, njegovo je mjesto čovjekova nutrina, njegovo srce. Tu ono raste i djeluje.

Svetkovina Krista Kralja, prigoda je da prepoznamo Božju čežnju za ljudskom ljubavlju, ali uvijek u slobodi i iz slobode. Kakva suprotnost ljudskim vladarima! Kakvo upozorenje onima kojima je povjerena neka vlast!

Krenimo i mi putem Kristova svjedočenja za istinu bez obzira na sve nedaće i protivštine ovoga svijeta da bismo mogli baštiniti kraljevstvo istine i pravde, ljubavi i mira po sve vijeke vjekova. Amen!

PRIKAZANJE MARIJINO U HRAMU – GOSPA OD ZDRAVLJA

Gospa od zdravlja

Ja sam zdravlje naroda;
Iz koje god nevolje zavape k meni,
Ja ću ih uslišati.
Ps 35 (35),3; Jon 2,3

O Marijinu prikazanju ne govori nam ni jedna knjiga Svetoga pisma, no zato o njemu opširno pišu apokrifi.

Marija je od prvoga časa svoga postojanja bila puna milosti, predodređena za dostojanstvo Bogomajke. Bog je svojom milošću pripravio Marijino tijelo da ono postane hramom Božjega Sina, svetinjom nad svetinjama.

Ona je po svome odabranju prikazana, posvećena Bogu, određena za velike stvari, za ostvarenje Božjega plana o spasenju čovjeka.

Izvanredna poniznost BDM, koja je uvijek željela da Bog djeluje u njezinoj duši, bez da se domogne ikakvih zasluga, postigla je da joj se Gospodin obraća sa sve većom ljubavi vodeći je iz punine u puninu dok nije primila slavu.

 

objavljeno 21.11.2010.