Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

...povratak

23. svibnja 2010. NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI

„Bog nas spasi kupelju novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetome koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.“ (Tit3,5b-7)

Duhovi El Greco, između 1604-1614

" Duhovi" El Greco, između 1604-1614

Duhovi, rođendan Kristove crkve, metropola je blagdana. Isus svojim učenicima šalje Duha Svetoga, nudi nam ga da prihvaćajući ga, budemo posvećeni, čestiti, plemeniti, otvoreni Bogu i bližnjima. Duh živi u srcu svakog vjernika i ucjepljuje svakoga u Crkvu, jer on je onaj koji vodi Crkvu od njezina nastanka sve do konca vremenậ.

Duh Sveti osmišljava i preporađa naš život. Duh Sveti nije sablast nego treća Božanska osoba, istobitna s Ocem i Sinom, koja prema Isusovom obećanju silazi na apostole pedeseti dan nakon njegova uskrsnuća. Od toga duha ne dolazi strah i jeza, naprotiv, dolazi nam mir i sigurnost, dolazi nam duševnost, duhovnost, duhovitost. Duh je „poslan u naša srca“ (Gal 4,6) da primimo nov život djece Božje.

„Iz divnog svjetla Očeva
Taj višnji Oganj izlazi,
Da srca Kristu odana,
Užeže za riječ Božju.“

Isus je preplašenu učeničku zajednicu podario Duhom Svetim i dao im moć govora na više jezika. Taj dar učenici su prihvatili kao misionarski nalog da idu i propovijedaju Radosnu vijest cijelome svijetu.

Crkva na putu obraćenja otvara vrata svima, ne samo Židovima. To nas upozorava da prevladamo sve jezične, rasne i vjerske razlike i u zajedništvu budemo jedan isti Božji narod. Duhovi su blagdan obnove. Snaga njegova vjetra struji svijetom, plameni jezici prodiru u našu dušu uprisutnjujući nam Kristovo otajstvo. Hoćemo li tu snagu uhvatiti i prihvatiti , ostaje na nama!

Duh Sveti nas po Svetim sakramentima, od krštenja preko Potvrde do bolesničkog pomazanja jača, hrabri da bi se othrvali Sotoni, zlu i grijehu. Isus Krist Predaje apostolima Duha Svetoga da bi time imali ovlast praštati grijehe i utirati nam staze života po Gospodinu!

23. svibanj 2010..