Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

BOŽIĆ

...povratak

Betlehem, ecce in hoc parvoterrae foramine
Caelorum Conditor natus est.
Hic involutus pannis
Hic visus a pastoribus
Hic demonstratus a stella
Hic adoratus a Magis.

Ovdje u Betlehemu,
U ovoj maloj rupi u zemlji,
Rodio se tvorac visina.
Ovdje je povijen u pelene,
Ovdje su ga vidjeli pastiri,
Ovdje je pokazan od zvijezde
Ovdje su mu se poklonili mudraci.
 

 Rođenje Isusa Krista početak je posebne povijesti odnosa između Boga i čovjeka, novi je to pokušaj uprisutnjenja Boga u našim životima.
U mrkloj noći koja se nadvila nad Betlehemom, upalilo se veliko svjetlo: Stvoritelj svega svijeta se utjelovio, sjedinivši se nerazdruživo s ljudskom naravi tako da je postao: Bog od Boga, svjetlo od svjetla i istodobno čovjek, pravi čovjek.
U štalici, Bog nam se pokazuje kao ponizno dijete. Učinio se malenim da nas oslobodi težnje za veličinom, moći. Bogat božanstvom, za nas postade siromahom.
Božićno nam dijete objavljuje da je Bog tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne nego ima život vječni. (Iv3,16)
Riječ Božja uzima naše ljudsko tijelo da bi bio nama u svemu jednak osim u grijehu. Bog je u svojoj svemogućnosti mogao na bezbroj načina poslati svojega Sina. Ali on je odlučio da se rodi od Marije i pravedna čovjeka Josipa u obiteljskoj zajednici muškarca i žene. Time je Bog htio posvetiti i tu temeljnu ljudsku zajednicu kojoj povjerava i svoga Sina.
Božić je blagdan mira i pomirenja, prihvaćanja drugoga i drugačijega. Ivan Krstitelj nas upozorava da nam je pripraviti put Gospodinu. Osloboditi nam je mjesto za božićno Novorođenče u nama i u našem svakodnevnom životu.
 

„ koliko puta ti se za me rodio,
O malo d'jete Isuse!
Al' zv'jzda k tebi mene nije vodila
I ja sam tebe tražio
Po vrtovima, štono sam ih sadio
Uz moje r'jeke proljetne,
U zlatnom dvoru, štono sam ga gradio
Na vrhu gore jesenje.
A kada vidjeh, da se rađaš samo
Sred tamne mrzle ponoći,
U spiljama i stajama,
I ja sam za te takav konak spremio
Na mome polju zimskome.

„ Božić“
V. Nazor