Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

28. XI  DOŠAŠĆE – ADVENT

...povratak

Adventski vijenac

Radujte se u Gospodinu, uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! ( Fil 4, 4-5)

 U vremenu došašća očekujemo dolazak Krista djeteta u tijelu i slabosti u štali u Betlehemu (prošlost), kao milost u duhu i sili u našim dušama (sadašnjost) te kao suca u slavi i veličanstvu na kraju vremena (budućnost).
Vrijeme Došašća ispunjeno je pripremanjem i iščekivanjem; utjelovljena Riječ dolazi među nas. Slavljenjem Došašća iznova proživljavamo težnju za susretom s Bogom i obraćenjem koje taj susret pripravlja.
Priprava za dolazak Boga ostvaruje se u tišini srca čovjeka koji razmišlja o Bogu i po Bogu te uočava da u konačnici sve i dolazi od njega.
Sva se liturgijska čitanja usredotočuju na ključne osobe Staroga i Novoga zavjeta. Vrijeme Došašća obuhvaća četiri nedjelje. Premda je jedinstveno, to se vrijeme može podijeliti na dva dijela: prvi jedio od 1. nedjelje do 16. prosinca u kojem su tekstovi prožeti Kristovim dolaskom na kraju vremena. Dani od 17. do 24. neposrednije su usmjereni na pripravu proslave Gospodinova rođenja.
Prva nedjelja najjasnije je prožeta Isusovim posljednjim dolaskom.
„ Strpite se dakle, braćo, do Dolaska Gospodnjega! Evo,ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu: Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio: Evo: sudac stoji pred vratima!“ (Jak 5, 7-8. 9b)
Druga i treća stavljaju pred nas lik Ivana Krstitelja, koji pripravlja put Gospodinu.
„ Obratite se jer se približilo kraljevstvo nebesko! ( Mt 3, 1-12)
Posljednja nedjelja, nedjelja je otaca Staroga Zavjeta, koji čekaju Spasiteljevo rođenje, a stavlja nam pred oči Mariju, majku i djevicu:
Evo, začet će Djevica i roditi Sina, i nadjenut će mu ime Emanuel! Vrhnjem i medom on će se hraniti dok ne nauči odbacivati zlo i birati dobro. ( Iz 7, 14b-15)
 

objavljeno 29.11.2010.