Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

09. ožujak KORIZMA

...povratak

"Ovako govori Gospodin Bog, Svetac Izraelov: Mir i obraćenje- spas vam je, u smirenu uzdanju snaga je vaša. Stoga Gospodin čeka čas da vam se smiluje, i stog gleda da vam milost iskaže, jer Gospodin je Bog pravedan, blago svima koji njega čekaju.“ (Iz 30, 15.18)

    Pepelnicom, Čistom srijedom, započinje Korizma, četrdesetodnevna priprava za Uskrs, najplodnije i najozbiljnije razdoblje crkvene godine. Pepelnica je ostala kao spomen na pokoru koju su činili Židovi tijekom svoje povijesti. Veliki sveci Staroga zavjeta znali su se oblačiti u kostrijet, posuti glavu pepelom, leći u prah u znak da su sagriješili i da žele promijeniti svoj život. „ Kraljevstvo Božje je pred vratima, obratite se i vjerujte Evanđelju“ Isusove su riječi kojima nas poziva na novo proljeće života, na čišćenje i ozdravljenje duše i tijela.
Broj 40, biblijski je broj koji označava puninu vremena, savršenstvo, postizanje cilja. Korizma želi upravo to, naše određenje, Uskrs, dimenziju novog, vječnog života na koji nas, sjedinjen s Ocem i Duhom Svetim, poziva naš Spasitelj, Isus Krist.
Korizma je vrijeme sijanja i klijanja novoga života. Korizma je duhovni trening koji je Crkva rezervirala za još dublje ulaženje u otajstva vjere. Ovo sveto, pokorničko vrijeme treba nas poticati da svoj život iskoristimo na dobro drugih, iskazujemo više ljubavi i pažnje starijima, opraštamo jedni drugima, pomažemo sirotinji, pohodimo bolesne, a posebno u ovoj Godini obitelji, obnovimo zajedno molitve, krunicu, čitanje Svetoga Pisma U Korizmi svi smo pozvani na zaokret u životu, na Isusovu njivu na kojoj ćemo izliječenih duša, prihvaćajući naše životne križeve, postati novi, zdravi, vječni, Kristoliki jer „ ne koristi da samo Spasitelj uzme svoj križ, nego valja da ga i mi nosimo vršeći tešku službu koja je za nas vrelo spasenja“ (Oregon).
    Križ, nekoć sramotno vješalo, postalo je simbol jedinstvene ljubavi prema Bogu i čovjeku; krenimo, dakle, i mi za Kristom, noseći naše drvo križa, naše tjeskobe i nade, svoj i tuđi život!

 

I Stazione Isusa osuđuju na smrt
"Što dakle da učinim s Isusom koji se zove Krist?"
                                                        (iz Ev. po Mateju)

II Stazione Isus prima na se križ
"Prigibajući pred njim koljena izrugivahu ga: „ Zdravo, kralju židovski!“
                                                       (iz Ev. po Mateju)

III Stazione Isus pada prvi put pod križem
A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava.
                                                       (iz knjige proroka Izaije)

IV Stazione Isus susreće svoju Svetu Majku
Šimun reče Mariji, Majci njegovoj: „Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan- a i tebi će samoj mač probosti dušu – da se razotkriju namisli mnogih srdaca“
                                                       (iz Ev. po Luki)

V Stazione Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
"Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom."
                                                       (iz Ev. po Mateju)

VI Stazione Veronika pruža Isusu rubac
Moje mi srce govori: Traži lice njegovo! Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
                                                       (iz knjige Psalama)

VII Stazione Isus pada drugi put pod križem
Prezren bijaše, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bijaše odvrgnut.
                                                       (iz Knjige proroka Izaije)

VIII Stazione Isus tješi Jeruzalemske žene
Isus se okrenu prema njima pa im reče: "Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom“.
                                                       (iz Ev. po Luki)

IX Stazione Isus pada treći put pod križem
K'o janje na klanje odvedoše ga, k'o ovca, nijema pred onima što je strigu, nije otvorio usta svojih.
                                                       (iz Knjige proroka Izaije)

X Stazione Isusa svlače
Razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku.
                                                       (iz Ev. po Luki)

XI Stazione Isusa pribijaju na križ
I staviše mu ponad glave krivicu napisanu: "Ovo je Isus, Kralj židovski“.
                                                       (iz Ev. po Mateju)

XII Stazione Isus umire na križu
Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji-sve do ure devete, jer pomrča sunce i hramska se zavjesa razdrije po sredini. I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!“ To rekavši, izdahnu.
                                                       (iz Ev. po Luki)

XIII Stazione Isusa skidaju s križa
A satnik i oni koji su s njime čuvali Isusa vidješe potres i što se zbiva, silno se prestrašiše i rekoše: "Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj!“
                                                       (iz Ev. po Mateju)

XIV Stazione Isusa polažu u grob
A na mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko nije bio položen. Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.
                                                       (iz Ev. po Ivanu)