Župa  Uznesenja Blažene Djevice Marije - efekt

KRIST KRALJ

...povratak

Bog uskrisi Isusa od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakoga Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakoga imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućem. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, koja je Tijelo njegovo, punina onoga koji sve u svima ispunja.

Usp. Ef1, 20-23

Svetkovinom Krista Kralja završava se liturgijska godina.
Krist Kralj, Alfa i Omega, onaj koji bijaše, koji jest i koji dolazi. On je prvi u Božjem naumu o svijetu, čovjeku, čovječanstvu, i kao Sin Božji, prvi prelazi preko smrti u život. Isus Krist, Kralj je svega stvorenja.
Ti ne čezneš za vlašću, za varljivim dobrima ovoga svijeta. Tvoje je kraljevstvo otvoreno i grešniku i razbojniku. Ti nisi Kralj koji misli na sebe, ti nisi Kralj koji drhće za svoje prijestolje.
Tvoje prijestolje je Križ, a tvoje žezlo-srce, iz kojega nam dolazi sāma ljubav, „sveza savršenstva“ (Kol 3,14) i tvoje načelo „ biti i postojati za druge“.
„ Silna je prema nama ljubav njegova I vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!“  (Ps 117)
Gospodin nam dolazi tiho, na vrata naših srca i lagano nam otvara oči. Često ga zaobiđemo u gladnom na ulici, bolesnom koji nam je teret, starcu s kojim nemamo strpljenja. To je kriterij po kojemu baštinimo Kraljevstvo Božje. Bog, objavljujući se u konkretnoj ljudskoj povijesti, uspostavlja novi red odnosa među ljudima koji trebaju biti uzdanica jedni drugima, svijetlost svijeta i sol zemlje. „ Obratite se, približilo se Kraljevstvo Božje!“
Biti s Isusom, znači baštiniti raj, Kraljevstvo Božje u kojem ćemo, promičući otajstvo križa, sva svoja trpljenja prihvatiti kao put spasenja za svakoga čovjeka.

„ Nek te slave Gospodine, sva djela tvoja
I tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
Neka o sili tvojoj govore,
Da objave ljudskoj djeci silu tvoju
I slavu divnoga kraljevstva tvoga.