Svaki dan


 

 

Svakim danom iznova živi! Ti si novi ako možeš čistim pogledom gledati na ljude, stvari;

ako se možeš veseliti jednostavnom, malom cvijetu na putu svoga života.

Ne započinji današnji dan krhotinama od jučer. (P. Bosmans)

 

MOLITVA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA


 

Isuse Kriste,

Gospodine i Spasitelju naš,

Ti si obećao

ostati s nama zauvijek.

Ti pozivaš sve kršćane k sebi

da budu dionici Tvoga Tijela i Krvi.

Ali naš grijeh nas je podijelio

te više ne možemo sudjelovati

u Tvojoj Svetoj Euharistiji zajedno.

Priznajemo ovaj svoj grijeh

i molimo Te,

oprosti nam i pomozi nam

da služimo putevima pomirenja,

u skladu s Tvojom voljom.

Zapali naša srca ognjem Duha Svetoga.

Daj nam Duha mudrosti i vjere,

odvažnosti i strpljivosti,

poniznosti i čvrstoće,

ljubavi i kajanja,

po zagovoru

Presvete Bogorodice

i svih svetih.

Amen.                ( Sergej Nikolaevič Bulgakov, 1871-1944)

 

Molitve za jedinstvo kršćana postoje otkad Crkvi prijete raskoli, dakle od početka Crkve. Već u Novom zavjetu Isus moli za jedinstvo svojih učenika. Naročito aktualne molitve postaju nakon podjela koje su se dogodile među kršćanima. Svjesni ljudskih uvjetovanosti i nesavršenosti, svjesni nedostatnosti svojih ljudskih snaga, osjećali su i osjećaju potrebu pomoći Duha Božjega u uspostavi narušenoga zajedništva. Paul James Watson, u početku pripadnik američke episkopalne crkve, a kasnije zaređen za katoličkoga svećenika, smatra se utemeljiteljem suvremene molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Za održavanje molitvene osmine za jedinstvo nije slučajno odabrao siječanjski termin (18.-25.siječnja) odnosno, cjelokupno kršćanstvo sjedinjeno je oko Stolice apostolskoga prvaka, a zadnji dan, 25. siječnja, blagdan je Obraćenja sv. Pavla, dakle radikalnim obraćenjem svih kršćana koje će omogućiti i njihovo potpuno i vidljivo zajedništvo. ( Jure Zečević)

Ekumenski cilj je omogućiti, da na razini konkretnog pastorala, u svim našim župama, multikonfesionalnim i konfesionalno homogenim sredinama, bude moguće istovremeno i zajedno moliti za jedinstvo kršćana, crpeći iz istih biblijskih izvora i zajedničkih tematskih sadržaja.

" Daj mi piti!" tema je koju su ove godine izabrali kršćani iz Brazila.

"Žedan sam" bio je glas Isusa koji je tako često slušala Majka Terezija. Svoj život posvetila je "gašenju" Kristove žeđi kroz poslušnost, širenjem radosne vijesti o Božjoj ljubavi, pomažući siromasima, bolesnima, gorljivo predajući mu sebe. Kroz svoju bolest ostvarila je jedinstvo ljudi, pripadnika različitih konfesija, da se mole istome Bogu za njeno ozdravljenje.

Stvoriteljeva darežljivost


 

 

 

Gospodine, Bože naš,

divno li je ime tvoje po svoj zemlji,

veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi

hvalu si pripravio protiv neprijatelja,

da postidiš mrzitelja, zlotvora.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,

mjesec i zvijezde što ih učvrsti - 

pa što je čovjek da ga se spominješ,

sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela,

slavom i čašću njega ovjenča.

Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,

njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda,

i zvijeri poljske k tome,

ptice nebeske i ribe morske,

i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš,

divno li je ime tvoje po svoj zemlji! (Ps 8)

Blagdan krštenja Gospodinova


 

 

 

 

 

" Kako će čovjek prijeći u Boga ako Bog nije ušao u čovjeka!" ( Sv. Irenej)

          Ivan Krstitelj propovijedao je krst vodom kao znak kajanja za grijehe da bi pripravio dolazak Mesije. Isus je htio primiti Ivanov krst na Jordanu " kao Jaganjac koji odnosi grijehe svijeta." (Iv 1,29)

Isusu to krštenje zapravo nije trebalo. No, silaskom u vodu Jordana, vodu preporođenja, on izražava svoju solidarnost s grješnim čovječanstvom, koje će otkupiti svojim krštenjem u krvi na drvu križa. Svojim je krstom očistio vodu zamrljanu od potopa grijeha koji je preplavio rod ljudski.

Krštenje je otajstveni čin oslobađanja od grijeha i pritjelovljenja Crkvi - otajstvenome tijelu Kristovu. Po svome "krstu" ili " uronuću" u smrt za spas svijeta (KKC 1225) Isus nam je dao krst u Duhu da se svi ljudi uzmognu ponovno roditi iz vode i Duha te uđu u Kraljevstvo Božje (usp. Iv 3,5) jer krst je početak, prvina Božjih darova koje valja učiniti plodnima tijekom cijeloga našega života.

05.09. Spomendan blažene Majke Terezije

 

Danas, Crkva se prisjeća male, Velike žene, Majke Terezije iz Calcutte. 

Spomendan bl. Majke Terezije

"U mračnim je vremenima ona jarko svjetlo, u okrutnim vremenima živo utjelovljenje Kristova evanđelja ljubavi; u bezbožnim vremenima Riječ koja prebiva među nama, puna milosti i istine". ( Malcolm Muggeridge).

Kako danas proročki odzvanjaju ove riječi, u nama, u našoj domovini, u cijelome svijetu. Zaista, moramo biti zahvalni Bogu što nam je podario milost imati je za nadahnuće.

Razni sadržaji

Sunday the 19th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017