Svetkovina Bogojavljenja

Što dršćeš, kruti Irude,

Od Kralja koji dolazi?

Ne, prijestolja ne otima

Tko rajski prijesto dariva.

 

 

Bogojavljenje, svetkovina je objave Gospodinove narodima čitavoga svijeta što su ih predstavljali Mudraci s Istoka kako bi iskazali čast kralju čije je rođenje navijestila zvijezda, kralju koji je poslan od Boga da donese mir i spasenje svemu svijetu.

Bog žudi da se objavi svim narodima. " Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti", rekoše mudraci Herodu (Mt2,29). Došli su izdaleka, bogati, učeni. Crkva je u njima uvijek gledala predstavnike svih naroda. Stoga, svaki je čovjek pozvan da dođe k malenomu Djetetu.

I pastiri i mudraci imaju nešto zajedničko: nebo. Pastiri su podigli oči i vidjeli anđele, čuli su njihov glas i poslušali, a Mudraci, vidjeli su jednu zvijezdu i vjerno su je slijedili. I jedni i drugi kažu da je potrebno podignuti oči da bi se susreo Gospodin. 

Ant.3 Zvijezda sva u plamenu blista pokazuje Boga, Kralja kraljeva. Mudraci je vidješe i velikom kralju dare doniješe.

Premda kraljevi, poklonili su se pred jednim djetetom, pred njegovom veličinom jer su u njemu prepoznali Spasitelja. Njihov ih je put vodio k Istini, Kristu koji je postao naš brat i objavio se u punini svoje osobe i svoga poslanja. Padaju ničice darujući mu darove, tri proročka dara, koji mu priznaju kraljevsko dostojanstvo: zlato - Isusovo kraljevanje, tamjan - Božje sinovstvo, smirnu - otajstvo njegove muke. Mudraci se drugim putem vraćaju u svoju domovinu jer kad je Gospodin u srcu, ne možemo ići starim putem. 

Bogojavljenje je i misionarski blagdan jer su u crkvu pozvani svi narodi, svih kultura i rasa koji u svojem srcu i svojem umu opažaju znakove Božje prisutnosti u objavi Isusa Krista. Crkva jest mjesto gdje se okupljaju narodi da slave Krista i Boga ali i da prime milosti i snage i poticaje Riječi za život po njoj.

 

Citanje župne statistike!

Došašće - Advent

U one dane i u vrijeme ono, podići ću Davidu izdanak pravedni, on će zemljom vladati po pravu i pravici. ( Jer 33,15)

 

Započinje vrijeme Došašća, vrijeme u kojemu iščekujemo dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Riječ se utjelovila u  našu povijest i tako zauvijek zapečatila novi savez između Neba i zemlje.

Advent je vrijeme radosnog iščekivanja Mladoga Sunca, vrijeme u kojem odzvanja krik Crkve, Nevjeste koja u Duhu poziva: Dođi Gospodine Isuse, Marana tha! To je vrijeme u kojem  razmatramo nevidljivu stvarnost, Boga, kad će Nebo sići na zemlju i anđeli pjevati: " Slava Bogu u visinama i na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim. (Lk 2,14)

Advent nije samo liturgijsko slavlje, bogoslužje nego i bratoslužje jer čovjek najprije doživljava svoje obraćenje Bogu, a onda i bratu čovjeku. Tijekom ovih tjedana Adventa možemo se iskreno zapitati: Očekujemo li Gospodina, da ili ne? Želimo li ga doista susresti? Odgovori na ova pitanja rađaju se iz našeg svakodnevnog življenja, naše vjere, pouzdanja...

           U crkvi se postavljaju četiri adventske svijeće koje označuju četiri nedjelje. Prva je proročka, na spomen proroka koji su prorekli rođenje Spasitelja, druga - betlehemska, označava da su svi narodi pozvani na spasenje. Treća je svijeća pastira koji su se prvi došli pokloniti novorođenom Djetetu, a četvrta je svijeća anđela kao podsjetnik na Radosnu vijest koju su navijestili u božićnoj noći.

Duhovni put Adventa obilježavaju i četiri adventske osobe; Izaija - prorok velike nade " Sam će vam Gospodin dati znak, evo Djevica će začeti i roditi sina i zvat će se Emanuel" (Iz7, 10-17); Ivan Krstitelj, preteča, Glas koji viče u pustinji; Marija, ikona Došašća, koja nam u svojoj neznatnosti rađa Mesiju, Spasitelja i po kojoj ulazimo u Božićno otajstvo i Josip, sin Davidov koji će Sinu Božjem nadjenuti ime, Isus!

 

Čuj jasni glas odjekuje,                                                 Nek duh se diže klonuli                                       

U tami nas opominje:                                                    Nek praha više ne grli,                                                                                  

Oda sna se trgnite,                                                        U visu nova zvijezda sja,                                   

S nebesa Isus dolazi.                                                    Od rana da nas ozdravlja. 

 Treća nedjelja Došašća, nedjelja je Caritasa, solidarnosti s potrebitima koje je čovjek možda zaboravio ali Bog - ne. Stoga, ne bojmo se otvoriti vrata Kristu, kako bi se svaka praznina naše duše ispunila milošću i toplinom prema bratu čovjeku da bismo poput bl. Majke Terezije mogli reći. " Ako ikad postanem sveta - zacijelo ću biti svetica "tame". Trajno ću biti odsutna s neba da bih palila svjetlo onima koji su na zemlji u tami".

 

                          

 

 

 

 

 

 

UZAŠAŠĆE

 

 

Kao što je Kristovo Uskrsnuće za vrijeme Vazmenog svetkovanja bilo uzrok našega veselja, tako je i njegovo Uzašašće na nebo povod sadašnje naše radosti. Svečano slavimo ovaj dan kada je naša bijedna narav u Kristu sjela uz Boga Oca i tako je uzvišena iznad sve nebeske vojske , iznad svih anđeoskih redova i nad sve nebeske vlasti. Bog nas je na taj način utemeljio i podigao da nam vjera ne bi klonula, da se nada ne bi pokolebala, a ljubav ohladnjela. Tim se milost Božja pokazala divnijom  jer je uklonjeno od naših očiju ono što bi s pravom izazivalo poštovanje da je s nama. Ono što je bilo vidljivo u našem Spasitelju sada je postalo tajnom. Da bi vjera bila uzvišenija i tvrđa, mjesto vidljive pojave imamo nauku. Tu nauku vjerodostojnom drže srca vjernika, jer su prosvijetljeni nebeskim svjetlom. 

                                                                                                             Sv Lav Veliki

Ovo slavlje nas podsjeća na to da je revnost za duše zapovijed Gospodinova, koji nas po svome uzašašću šalje kao svjedoke po cijelom svijetu. Velika je naša odgovornost; jer biti svjedok Kristov zahtijeva prije svega življenje po njegovom nauku te stoga i potrebnu borbu da naše ponašanje podsjeća na Isusa i da otkriva njegov dragi lik. ( Josemaria Escriva, Susret s Kristom)

                                                                                                       

NOVA GODINA - SV. MARIJA BOGORODICA

 

Na tom mladom ljetu veselimo se,

Mladoga Kralja mi molimo!

Poput Marije, u nadolazećoj godini, stavimo svoj život u Božje ruke, povjerimo ga njemu, kako bismo pored svih briga koje nosi svakodnevica, živjeli u ljubavi i tu ljubav dijelili sa svima!

Dobro došla u Ime Gospodnje. Godinama tvojim Gospodine nema kraja.

USKRS

 


 

Christus vincit, regnat, imperat!

 

 

 

" Ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud je i vjera vaša! .... Još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi." (1Kor15,14-19)

             Uskrs je dan u kojem čovjek doista pripada Kristu jer ga Gospodin, poput Izraelaca, oslobađa od ropstva grijeha. Od uskršnje zore, novo proljeće nade obuzima svijet, jer Uskrs nije povijesni trenutak nego početak novoga, vječnog života. Uskrsnuće označava najveću Kristovu pobjedu i ujedno jamstvo pobjede za Crkvu, usprkos protivštinama, usprkos progonima, jučer u prošlosti, sutra u budućnosti. Isus svoje uskrsnuće nije upotrijebio da ponizi neprijatelje nego je svoje svjedoke uputio da na tihi način, u Duhu ljubavi, privode ljude novosti života. " Umro je i uskrsnuo da život imaju, u izobilju da ga imaju." (Iv10,10) Sve treba spasiti. To je moguće samo ljubavlju, pomirenjem i praštanjem. To je novi kvasac, to je budućnost. To je poruka Kristova uskrsnuća. Da je Krist uskrsnuo, možemo danas doživjeti istom snagom kao što su to doživjeli apostoli. Jer, Isus je isti i jučer i danas i uvijeke(Heb13,8). Ukazuje nam se u njegovoj zajednici, među braćom i sestrama, u svetoj pričesti. Uskrsli tada stoji u nama. O njemu razmišljamo, s njime se suobličujemo, s njime patimo, po njemu se veselimo.  Uskrsnućem, Bog dokazuje da je pobijedio smrt pa apostol Pavao može reći: " Gdje je smrti pobjeda tvoja? Gdje je smrti žalac tvoj?" ((1Kor15,55). 

... A sunce plamsa u visini. Njišu se

Sve zelen-grane jela stoljetnih,

I grme r jeke ispod nogu Njegovih,

I orli kriče iznad glave Njegove,

I stoji jeka po svoj zemlji spasenoj

Visoko na visinama,

Duboko u nizinama:

Hozana, Sine Davidov!

Hozana, rode moj!  (V. Nazor. Uskrs)

 

 

       

      

 

Razni sadržaji

Saturday the 5th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017