Kalendar i misne nakane

15.07. Nedjelja 15.nedjelja kroz godinu 10.00/20.00

Zorka i Svetin

         
16.07. Ponedjeljak Gospa Karmelska 10.30/20.00 Misa u Sapina Doca/Ante i Marija
17.07. Utorak Hedviga 20.00

Vinko i Marija

18.07. Srijeda

Emilijan

20.00 Josip Ercegović
19.07. Četvrtak Justa i Rufina 20.00 Milenko Gracin
20.07. Petak Sv. Ilija 10.30/20.00

Ante i Jurka

21.07. Subota Danijela 20.00

Ljubica i Ivan

         
22.07. Nedjelja

Povratak Gospine Prilike na Kapelicu

16. nedjelja kroz godinu

 

 

08.00/10.30/20.00

Procesija kreće u 09.30, Sv. misa na Kapelici

Ante Živković 

 

 

 

Razni sadržaji

Thursday the 19th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017