Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Rogoznica

1485. Rogoznica postaje samostalnom župom. Od 1830. župa je sjedište istoimenog dekanata, a godine 1877. papa Pio IX dao je župniku - dekanu titulu nadpop s pravom da nosi odličnosti kanonika Stolne crkve. Župne matice vode se od 1641. godine.

 

Prije svojeg dolaska na otok, stanovništvo je živjelo u Starom selu. Svoje porijeklo vuku iz Bosne odakle su zajedno sa franjevcima oko 1301. godine prebjegli pred Turcima, tražeći sigurno utočište. Iz tog vremena datira i crkva sv. Nikole koja je do preseljenja na otočić bila župska. Uz crkvu se nalazi groblje sa stećcima, lunarnih i astralnih simbola te neuobičajeno za to vrijeme, natpis na latinskom pisan goticom. Crkva je izgrađena u gotičkom stilu, s apsidom i ornamentiranim tabernakulom u kamenu. Na pročelju ugrađena je škropionica i kamena konzolica. Oltarnu sliku, izradio je Vjekoslav Andrić. 2007. godine izmijenjene su nadgrobne ploče, njih pet, dok sama crkva zahtijeva kompletnu restauraciju.

Sveta misa je na svečev blagdan, 6. prosinca.

 

DSC01349

Razni sadržaji

Saturday the 13th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017