MOLITVA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA


 

Molitve za jedinstvo kršćana postoje otkad Crkvi prijete raskoli, dakle od početka Crkve. Već u Novom zavjetu Isus moli za jedinstvo svojih učenika. Naročito aktualne molitve postaju nakon podjela koje su se dogodile među kršćanima. Svjesni ljudskih uvjetovanosti i nesavršenosti, svjesni nedostatnosti svojih ljudskih snaga, osjećali su i osjećaju potrebu pomoći Duha Božjega u uspostavi narušenoga zajedništva. Paul James Watson, u početku pripadnik američke episkopalne crkve, a kasnije zaređen za katoličkoga svećenika, smatra se utemeljiteljem suvremene molitvene osmine za jedinstvo kršćana. Za održavanje molitvene osmine za jedinstvo nije slučajno odabrao siječanjski termin (18.-25.siječnja) odnosno, cjelokupno kršćanstvo sjedinjeno je oko Stolice apostolskoga prvaka, a zadnji dan,25. siječnja, blagdan je Obraćenja sv. Pavla, dakle radikalnim obraćenjem svih kršćana koje će omogućiti i njihovo potpuno i vidljivo zajedništvo. ( Jure Zečević)

Ekumenski cilj je omogućiti, da na razini konkretnog pastorala, u svim našim župama, multikonfesionalnim i konfesionalno homogenim sredinama, bude moguće istovremeno i zajedno moliti za jedinstvo kršćana, crpeći iz istih biblijskih izvora i zajedničkih tematskih sadržaja.

U molitvi za jedinstvo prepoznajemo da je jedinstvo dar Duha Svetoga , a ne nešto što možemo postići samo vlastitim naporima.

 

 

LJUBI GOSPODINA BOGA SVOJEGA ... I SVOGA BLIŽNJEGA KAO SEBE SAMOGA (Lk 10, 25-37)

Materijale za ovogodišnju, svjetsku Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana pripremila je ekumenska skupina iz Burkine Faso. Premda izloženi nemirima, međuetničkim sukobima, sastavljači tekstova, pripadnici različitih konfesija, vjeruju da će Ljubav Kristova koja sjedinjuje sve kršćane biti jača od njihovih podjela i povezati ih na putu ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Ljubav je " DNA" kršćanskog vjerovanja. Bog je ljubav, a "ljubav Kristova nas je ujedinila".

Kršćani su pozvani nasljedovati Krista pokazujući ljubav poput milosrdnog Samarijanca i susrećući potrebite s milosrđem i suosjećanjem, neovisno o vjerskoj, etničkoj ili društvenoj pripadnosti. Trebamo pomagati jedni drugima ne zato što oni pripadaju istoj skupini kako i mi, nego iz nesebične ljubavi prema bližnjemu. No, vizija ljubavi prema bližnjemu koju Isus postavlja pred nas, u današnjem svijetu je uvelike stavljena pod upitnik. Ratovi u mnogim područjima svijeta, neuravnoteženosti u međunarodnim odnosima i nejednakosti koje proizlaze iz strukturalnih prilagodbi nametnutih bilo od strane zapadnih sila bilo od vanjskih čimbenika, sprječavaju nas da ljubimo poput Krista.

Stoga, kršćani ne smiju izgubiti nadu niti prestati moliti i raditi za jedinstvo. Tijekom Molitvene osmine za jedinstvo kršćana molimo Gospodina da nam pritekne u pomoć, da izliječi naše rane i omogući nam da s pouzdanjem i nadom koračamo putem ekumenizma. (Preuzeto iz ovogodišnje Molitve za jedinstvo kršćana, KS)

 

 

 

 

QualityJoomlaTemplates.com

Razni sadržaji

Sunday the 25th. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017