Misli

 

 

Hod prema Korizmi

 

O Istino, svjetlosti srca moga, neka mi ne govori moja tama! Spustio sam se do ovih prolaznih stvari i zapao u mrak, ali i odavde, da, i odavde sam uzljubio Tebe. Zalutao sam i sjetio sam se Tebe (Ps119,176). Čuo sam Tvoj glas iza sebe (Iz30,21) da se vratim, i jedva sam ga čuo od buke neobuzdanih strasti. I sada se evo vraćam, žedan i daščući, k Tvome izvoru. Neka me nitko ne odbija: iz njega ću piti i tako ću živjeti. Neću da budem više sam sebi život: zlo sam živio svojom krivnjom, bio sam sebi smrt: u Tebi ću opet živjeti. Ti mi prigovaraj, Ti me poučavaj. ( Sv. Augustin: Misli)

QualityJoomlaTemplates.com

Razni sadržaji

Saturday the 2nd. Sva prava pridržana © Župa Uznesenja BDM Rogoznica 2008-2017